Usługi

Zakres usług

Zakres naszych usług obejmuje wykonywanie przewiertów sterowanych z wykorzystaniem rur osłonowych i przewodowych pod instalacje wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne czy telekomunikacyjne.

 • Rodzaje przewiertów: horyzontalne
 • Rurociąg: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne
 • Gałęzie przemysłu: energetyka, telekomunikacja, ciepłownictwo, gazownictwo

Horyzontalne przewierty sterowane:

 • Max średnica: ⌀ 1000mm
 • Max długość przewiertu: L=1,2km
 • Rodzaje rur osłonowych: PE, HDPE, PCV, kompozytowe, stalowe, żeliwne

Technologia

Wiertnice do horyzontalnych przewiertów sterowanych przeznaczone są do wykonywania przewiertów poziomych pod przeszkodami takimi jak:

 • cieki i zbiorniki wodne
 • trakty komunikacyjne (autostrady, drogi powiatowe, tory kolejowe czy tramwajowe)
 • tereny uzbrojone oraz silnie zurbanizowane, na których ze względu na istniejącą zabudowę nie ma możliwości wykonania wykopu
 • góry i wzniesienia
 • tereny o wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej

Prace wiertnicze

Prace wiertnicze nie powodują degradacji środowiska naturalnego oraz nie mają wpływu na infrastrukturę znajdującą się na powierzchni. Metoda bezwykopowa umożliwia wykonanie instalacji w miejscach, gdzie niemożliwa jest realizacja odkrytych wykopów pod rury osłonowe lub kable.

Wykonywanie przewiertów naszymi wiertnicami możliwe jest we wszystkich rodzajach gruntu, nawet w podłożu skalnym.

Przewierty wykonywane są przy użyciu specjalistycznych wiertnic firm, takich jak Ditch Witch czy Vermeer.